نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک نجومی

دانلود نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک نجومی،

در قالب pdf و در 44 صفحه، شامل دروس زیر:

مکانیک کوانتومی1

فیزیک حالت جامعه پیشرفته2

الکترونیک کوانتومی

فیزیک لیزر

گرانش1

مکانیک آماری پیشرفته2

نظریه میدان کوانتومی1

نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک نجومی

دانلود نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک نجومی، در قالب pdf و در 44 صفحه،

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • نمونه سوالات ارشد فیزیک پزشکی
  • نمونه سوالات ارشد فیزیک
  • نمونه سوالات آزمون ارشد پیام نور فیزیک
  • نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک نجومی
  • نمونه سوالات ارشد فیزیک پیام نور
  • نمونه سوالات ارشد فیزیک دریا