پرسش نامه ارزش های سازمانی

دانلود پرسش نامه ارزش های سازمانی،

در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:

این پرسش نامه، به سنجش ارزش های سازمانی می پردازد. تعداد سؤالات پرسش نامه، برابر با 17 سؤال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. این پرسش نامه برای اولین بار، از یک منبع خارجی ترجمه شده است. برای پایایی و روایی پرسش نامه، ارزش های سازمانی باید سنجیده شود.

نمونه ای از سؤالات پرسش نامه: 1- زمانی که سازمان تصمیم

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پرسش نامه ارزش های سازمانی
  • پرسشنامه ارزش سازمان
  • پرسشنامه ارزشهای سازمانی
  • دانلود پرسشنامه ارزشهای سازمانی
  • دانلود پرسش نامه ارزش های سازمانی
  • پرسش نامه ارزشهای سازمانی
  • دانلود پرسشنامه ارزش سازمانی
  • پرسشنامه سازمان
  • پرسشنامه ارزش سازمانی