پرسش نامه اثربخشی سازمانی پارسونز

دانلود پرسش نامه اثربخشی سازمانی پارسونز،

در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:

عنوان: پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی

مدل مورد استفاده: بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز (AGIL)

مؤلفه ها: شامل 4 مؤلفه انطباق، کسب هدف، یگانگی و حفظ الگوها.

1. نوآوری= انطباق

2. تعهد سازمانی= کسب هدف

3. رضایت شغلی= یگانگی

4. سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ ال

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پرسش نامه پارسونز
  • دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی
  • پرسش نامه اثربخشی سازمانی پارسونز
  • پرسشنامه اثربخشی سازمانی
  • پرسشنامه پارسونز
  • پرسشنامه سازمانی
  • دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی سازمانی
  • پرسشنامه اثربخش سازمانی پارسونز