پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)،

در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

سوالات

روش تکمیل

مؤلفه های پرسشنامه

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

مقیاس پرسشنامه

مدل عملکرد سازمانی

تحلیل بر اساس مؤلفه های پرسشنامه

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه

منابع

ویژگی پرسشنامه:

تعداد گویه ها: 42

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت
  • پرسشنامه عملکرد سازمانی
  • دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد سازمانی
  • پرسشنامه رایگان عملکرد سازمانی
  • دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی
  • پرسشنامه عملکرد سازمانی رایگان