ترجمه مقاله فرسایش خاک توسط بادها

چکیده ترجمه

در مناطق خشک و نیمه خشک ایالات متحده امریکا، مناطق وسیع تر تحت تاثیر فرسایش باد قرار می گیرند. دشت های وسیع در شرق کوه های راکی، منطقه ای می باشد که به طور خاص تحت ناثیر حرکت بادها بوده که 20 درصد کل زمین های ایالات متحده را شامل می گردد. بسیاری از مناطق مرطوب نیز توسط فرسایش باد آسیب می بینند. مناطقی که تحت آسیب بیشتری قرار می گیرند شامل زمین های ماسه ای در امتداد نهرها، د

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • ترجمه مقاله فرسایش خاک توسط بادها
 • فرسایش بادی
 • کیفیت هوا
 • زیست شناسی
 • ترجمه مقاله زمین شناسی
 • زیست شناسی
 • سازمان حفاظت محیط زیست
 • مهندسی کشاورزی
 • مقاله ترجمه شده
 • دانلود مقاله انگلیسی زمین شناسی
 • مقاله انگلیسی کشاورزی
 • دانلود ترجمه مقاله
 • محیط زیست
 • باد
 • باد
 • Soil Erosion By Wind
 • دانلود مقاله لاتین زمین شناسی
 • ترجمه مقالات لاتین
 • کشاورزی
 • فرسایش
 • مقاله فرسایش خاک توسط بادها
 • کشاورزی
 • زیست شناسی
 • فرسایش باد
 • ترجمه مقالات رشته مهندسی کشاورزی
 • فرسایش خاک توسط باد
 • خاک های نباتی
 • زمین شناسی
 • آلودگی هوا
 • زمین شناسی
 • فرسایش خاک