دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش

مواد امتحانی

50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)

3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 10

  • رشته: هنر آموز صنایع غذایی
  • – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش
  • هنر آموز صنایع غذایی
  • دفترچه سوالات استخدامی
  • سوالات استخدامی
  • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی
  • آموزش و پرورش
  • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش