پاورپوینت سبک معماری گوتیک مشخصات سبک معماری گوتیک و آثار سبک گوتیک 13 اسلاید

پاورپوینت سبک معماری گوتیک – مشخصات سبک معماری گوتیک و آثار سبک گوتیک – 13 اسلاید

کلا در این سبک جهان عجیب و پر از غرایب دیده می شود و نوعی بدبینی در تمام شئون آن نهفته است: اولا در این سبک ارتفاع کلیسا ها افزایش چشمگیری می یابد و دلیل این امر هم ناشی از جهان بینی این دوره می باشد که تلاش داشتند آسمان را بر روی زمین فرود آورند.

ثانیا به دلیل انتقال بخش برابر به قسمت خارجی ساختمان در داخل احساس ناپایدار

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir