مطلب در مورد روش بحث در کلاس

دانلود مطلب در مورد روش بحث در کلاس

روش بحث در کلاس

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 14

بخشی از متن

معلم از هر روش یا الگویی که در تدریس استفاده کند، با مواردی برخورد خواهد کرد که باید درباره آنها با دانش آموزان بحث کند. این روش، الگوی تدریس مستقلی نیست، بلکه راهبرد یا جریانی از مراحل تدریس است که در اغلب الگوهای تدریس به کار می رود. با وجود این، در معرفی این راهبرد، از اصول کلی مشابه الگوهای تدریس استف

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir