مقاله کاروزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان

دانلود مقاله کاروزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان

مقدمه:

کارآموزی دو واحد دانشگاهی برای دانشجویان رشته کشاورزی می باشد. که دراین درس هر دانشجو باید در یکی از ادارات وابسته به اداره کشاورزی به مدت 45 روز فعالیت داشته باشد.

از این رو اینجانب به مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان معرفی شده وسپس از آنجا به ایستگاه تحقیقات گرگان معرفی شدم.

ایستگاه تحقیقات گرگان درسال 1337 در

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir