تمرکز تنش، مقاومت نهایی و رفتار خستگی اتصالات T شکل متشکل از مقاطع دایروی

تمرکز تنش، مقاومت نهایی و رفتار خستگی اتصالات T شکل متشکل از مقاطع دایروی

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: تمرکز تنش، مقاومت نهایی و رفتار خستگی اتصالات T شکل متشکل از مقاطع دایروی

• دانشگاه تهران

• استاد راهنما: دکتر شاهرخ مالک

• پژوهشگر: کاوه شفیعی ثابت

• سال انتشار: شهریور 1383

• فرمت فایل: PDF و شامل 279 صفحه

چکیــــده:

با توجه

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir