حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی

حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات88

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری دانه ها و میوه ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، هماره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قطحی و مرگ های ناشی از گرسنگی و بی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir