مقاله نقش اسطوره در ادبیات ایران

دانلود مقاله نقش اسطوره در ادبیات ایران

نقش اسطوره ها در ادبیات

اسطوره ها قدمتی به اندازه عمر بشر دارند. در سرتاسر زمانها و مکانها انسان سعی کرده است برای خود اسطوره ای پیدا کند و حتی بسازد. با گسترش شهرنشینی و بعد از آن صنعتی شدن جوامع آنچه که تغییر کرد وضع زندگی افراد بشر بود و این اسطوره ها بودند که از نسل ها قبل باقی ماندند. در دنیای جدید که هر روز ارتباط انسان با سنت و پیشینه فرهنگی وی تضعیف می شود این

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir