تحقیق طراحی رباط شوینده هوشمند بررسی طراحی و اجزای ربات شوینده

تحقیق طراحی رباط شوینده هوشمند – بررسی طراحی و اجزای ربات شوینده – 113 صفحه فایل ورد

فهرست

فصل اول

1-1) روشن دستی (سنتی)

2-1) روش اتوماتیک

فصل دوم

1-2) کارواش اتوماتیک تونلی یا ریلی

2-2) کارواش اتوماتیک ثابت یا سه برس

3-2) بررسی کلی مکانیزم کارواش اتوماتیک

4-2) بررسی مکانیزم کارواش اتوماتیک ثابت و ریلی

فصل سوم

1-1) معرفی اجزای پنیوماتیکی

1-3-1) تولید هوای فشرده

2-3) قطع

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir