پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)

دانلود پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)،

در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:

پرسش نامه تعهد سازمانی مایر و آلن، در سال 1990 ارائه شد. مایر و آلن، پس از بازبینی­ های مکرر، پرسش نامه 24 عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سوالات مربوط به هر بعد مجزا از دو بعد دیگر بود. ضرایب اعتبار تعهد سازمانی مایر و آلن به ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری و مستمر

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پرسشنامه تعهد سازمانی
  • پرسشنامه سازمانی
  • پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی
  • پرسش نامه سنجش تعهد سازمانی
  • پرسشنامه آماده تعهد سازمانی
  • دانلود پرسش نامه تعهد سازمانی
  • پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی
  • پرسش نامه سازمانی
  • پرسش نامه تعهد سازمانی