پایان نامه یادگیری درون سازمانی و برون سازمانی

تحقیق در مورد پایان نامه یادگیری درون سازمانی و برون سازمانی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

] مقدمه [

این متن بر دو نظریه اصلی تمرکز دارد. نظریه اول (H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra – organizational learning) که بر اثرات شاخصهای سازمان یادگیرنده در تأمین کنندگان بریتانیایی بر یادگیری سازمانی حاصله شان تاکید دارد.

نظریه (فرضیه) دوم (H2) در مورد یادگیری (بین ساز

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir