نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پترولوژی قبل از سال 93 و سال 1393

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پترولوژی-قبل از سال 93 و سال 1393

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پترولوژی-قبل از سال 93 و سال 1393

شامل تمامی درسهای:

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • آتشفشان شناسی
  • آشنایی با GIS
  • بازالت ها
  • بلور شناسی نوری
  • پترولوژی سنگ های آذرین 1
  • دریافت فایل