بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات سیستم های حسابداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات سیستم های حسابداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت Pdf صفحات 14

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات سیستم های حسابداری بر اقلام

تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتاب

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir