گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV، GPS، GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV، GPS، GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 220 صفحه می باشد.

تشکیلات موسسه

از زمانی که هسته اولیه موسسه و به عبارت دیگر تحقیقات گیاه پزشکی بنا نهاده شد، تا به امروز به تناسب نیاز و پیشرفت این رشته، همواره تشکیلات موسسه، دستخوش تحول و تغییراتی گردیده است. در سال های قبل از دهه چهل که موضوع ت

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir