قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

دانلود مقاله رشته علوم کشاورزی

اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

چکیده:

در كشور ما سوای مشكل قبلی (خرد و تقسیم شدن اراضی كشاورزی پس از فوت صاحب زمین توسط ورثه ) بیدقتی و عدم مطالعه و كارشناسی لازم بهنگام تهیه لوایح و طرحها و تصویب غیر كارشناسی قوانین، معضل دیگریست. تصویب مقرارات اصلاحات ارضی قبل، و مشابه آن پس از انقلاب، باعث شد كه تعداد بهره برداران بخش كشاورزی به ۲ برابر ا

...دانلود...download...

  • حفظ كاربری اراضی زارعی و باغ‎ها
  • قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
  • قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
  • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386
  • دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز
  • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
  • طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها