مقاله لزوم و اهمیت حمایت تغذیه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

مقاله لزوم و اهمیت حمایت تغذیه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

تغذیه ی مناسب برای تمامی بیماران بستری در بیمارستان، خصوصاً برای بیماران شدیداً بحرانی (critically ill patient) که بنا به دلایل مختلف قادر به حفظ وضعیت تغذیه ای خویش نیستند، یک نیاز اساسی محسوب می شود (1) چرا که تحقیقات نشان می دهد که حمایت تغذیه ای مناسب در بخش مراقبت های ویژه می تواند به طور چشمگیری مرگ و میر را کاهش دهد و به عبارت دیگ

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir