پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت بررسی اثرات تنش خشکی در کلزا

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت بررسی اثرات تنش خشکی در کلزا

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 64

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 3

فصل اول: کلیات 6

1-1- تاریخچه 7

1-2- کلیاتی درباره کلزا 8

1-3- اهمیت وجایگاه کلزا در ایران 10

1-4- سطح زیرکشت، تولید وعملکرد کلزا در جهان و ایران 12

1-5- ترکیب شیمیایی دانه کلزا 14

1-6- خصوصیات گیاه شناسی 16

1-6-1- ر

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir