گزارش کارآموزی عایقکاری ساختمان

گزارش کارآموزی عایقکاری ساختمان

گزارش کارآموزی عایقکاری ساختمان با عکس 35ص

بخش اول:

دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان

مقدمه:

تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند از قبیل: عایقکاری حرارتی ساختمان، عایقکاری تاسیسات مکانیکی، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا، مصال

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir