مقاله NAT چیست

دانلود مقاله NAT چیست

اینترنت با سرعتی باورنکردنی همجنان در حال گسترش است. تعداد کامپیوترهای ارائه دهنده اطلاعات (خدمات) و کاربران اینترنت روزانه تغییر و رشد می یابد. با اینکه نمی توان دقیقا’ اندازه اینترنت را مشخص کرد ولی تقریبا’ یکصد میلیون کامپیوتر میزبان (Host) و 350 میلیون کاربر از اینترنت استفاده می نمایند. رشد اینترنت چه نوع ارتباطی باNetwork Address Translation (NAT) دارد هر کامپیوتر بمنظور ارتباط با س

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir