تحقیق واحد کار حیوانات اهلی در پیش دبستانی

تحقیق واحد کار حیوانات اهلی در پیش دبستانی

فایل: word

قابل ویرایش

تعداد صفحه: 6

به همراه تصاویر حیوانات

نوآموز در پایان این واحد کار حیوانات را تا اندازه ای بشناسد، آنها را با هم مقایسه کند، پوشش بدن و محل زندگی آنها را تا حدودی بشناسد، اشکالات تلفظی را از بین ببریم، با نام بردن چند حیوان در این واحد کار بچه ها بتوانند تصاویر حیوانات اهلی را رنگ کنند.

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir