نمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی) نیمسال دوم 93- 92 دانشگاه پیام نور

دسته بندی: نمونه سوالات

نمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی) نیمسال دوم 93- 92 دانشگاه پیام نور

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
  • نیمسال دوم
  • نمونه سوال
  • پاسخنامه
  • رشته علوم تربیتی