پایان نامه بررسی و تاثیر کاربرد پراکنده (DG) در سیستم های توزیع الکتریکی

پایان نامه بررسی و تاثیر کاربرد پراکنده (DG) در سیستم های توزیع الکتریکی

چکیده

استفاده از مولد های کوچک برای تولید برق بعد از ایجاد نیروگاههای بزرگ رنگ باخت اما با پیشرفت تکنولوژی های تولید برق در مقیاس کوچک و ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق وتوجه به تلفات خطوط انتقال انرژی و همچنین بحث قابلیت اطمینان و مسائل زیست محیطی، باعث مطرح شدن مجدد این مولد ها در صنعت تولید برق شده است. در این مقاله ا

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • سیستم های توزیع الکتریکی
  • تاثیر کاربرد پراکنده (DG)
  • پایان نامه بررسی و تاثیر کاربرد پراکنده (DG) در سیستم های توزیع الکتریکی
  • پایان نامه بررسی و تاثیر کاربرد پراکنده (DG) در سیستم های توزیع الکتریکی