بررسی نقش جوانان در پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی

مقدمه:

با توجه به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر حرکت های جهشی و مجاهدانه در راه پیشرفت های اقتصادی، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که جوانان باید اقدامات منسجم و هماهنگی را در تحقق عینی جهاد اقتصادی انجام دهند، باتوجه به عشق و دلدادگی جوانان به رهبر معظم انقلاب اسلامی و لطف معظم له به جوانان، این قشر باید برای تمامی دولتمردان به عنوان الگوی رفتاری قرار گیرند و درواقع جوانان م

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • تحقیق پیرامون جهاد اقتصادی
 • مفاهیم جهاد اقتصادی
 • جهاد اقتصادی
 • دانلود مقاله جهاد اقتصادی
 • مقاله جهاد اقتصادی
 • جهاد اقتصادی و جوانان
 • تکلیف جوانان در جهاد اقتصادی
 • نقش جوانان دراقتصاد
 • تاثیر جوانان در جهاد اقتصادی
 • جوانان و عرصه جه
 • اهداف جهاد اقتصادی