پایان نامه توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعی و بـاغی

کــــود

در اصطلاح کشاورزی کود عبارت است از مواد غذایی که گیاه برای تغذیه و ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد و زمین نیز با آن حاصلخیز شود. اهمیت کود در سبزیکاری بیش از سایر قسمتهای زراعت است. زیرا جذب مواد غذایی از زمین به وسیله سبزیهایی که تماماً قابل استفاده است و پس مانده ناچیزی دارند، زیاد است. بنابراین جبران مواد غذایی جذب شده فقط با کود امکان پذیر است. کود سه عامل مهم را برای حفظ و سلام

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • کشاورزی
  • دانلود پایان نامه
  • کشاورزی و زراعت
  • پایان نامه توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعی و بـاغی
  • محصولات زراعی
  • زراعت
  • پایان نامه کشاورزی
  • توصیه کودی
  • پایان نامه
  • محصولات باغی