پاورپوینت و پروژه بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی

پاورپوینت بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی

اهداف تناوب:

1- حفظ و حتی بهبود حاصلخیزی خاک

2- جلوگیری از تجمع آفات و بیماری ها و علفهای هرز

3- کنترل فرسایش خاک

4- تضمین توازن برنامه کار در طول یکسال

5- محدود یا جلوگیری کردن از دوره های حداکثر نیاز به آب آبیاری

6- حفظ رطوبت از یک فصل به فصل دیگر

اصول تناوب زراعی سنتی:

1- کاشت متناوب گیاهانی که از نظر جذب عناصر غذایی از خاک د

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • دانلود تحقیق
 • مقاله
 • بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی
 • پروژه
 • دانلود پژوهش
 • دانلود پاورپوینت بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی
 • تناوب زراعی
 • پژوهش
 • تحقیق
 • دانلود پروژه
 • دانلود پاورپوینت
 • پاورپوینت
 • زارعت
 • پروژه تناوب زراعی
 • پاورپوینت و پروژه بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی
 • دانلود مقاله