تحقیقی در مورد گیاه حشره کش پیرتر

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت) Word فرمت:

تعداد صفحات: 2

برخی از سر فصل ها:

پیرتر گیاهی است با خاصیت حشره کشی، به طور طبیعی که موارد استعمال آن هم درمنزل وهم در کشاورزی معمول می باشد.

ماده حشره کشی این گیاه از سر شاخه های گل خشک شده دریافت می شود.

ازسال 1950 فرآوری این گیاه تنها متمرکز به کنیا بود ول

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • باغبانی
  • مقاله
  • دامداری
  • گیاهان
  • تحقیق و مقاله ای در مورد مدیریت مبارزه با نماتد ها
  • کشاورزی
  • تحقیق
  • گلخانه