پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان (برگرفته شده از مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان)

فایل اصلی پرسش نامه: DOC

تعداد کل صفحات: 5 صفحه

این پرسش نامه از دو بخش تشکیل شده است.

بخش اول، مشخصات کلی شامل میزان تحصیلات، سن و … می باشد.

بخش سوم شامل 34 سوال تخصصی در زمینه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد که جواب سوالات تستی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان
 • دانلود پرسش نامه
 • پرسش نامه مدلهای اثر بخشی
 • دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت
 • پرسش نامه شاخصهای اثر
 • دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت
 • دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان
 • پروژه دانشجویی
 • اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان
 • دانلود پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان
 • پرسش نامه مقاله
 • پایایی و روایی پرسش نامه