ترجمه منوی غذاهای ایرانی به زبان انگلیسی

شامل یک فرم آماده منوی فارسی + یک فرم آماده منوی انگلیسی

یک نمونه ترجمه:

نام غذا: چلوکباب برگ مخصوص

ترجمه: Rice with Special Iranian Barg barbecue

شامل ترجمه غذاهای:

چلوکباب برگ مخصوص

چلوفیله کباب مخصوص

چلوکباب سلطانی

چلوکباب تبریزی مخصوص پاسارگاد

چلوکباب بختیاری

چلوکباب برگ

چلوکباب بناب

چلوجوجه کباب بدون استخوان

چلوکباب کوبیده جفت سیخ

چلوکباب کوبیده تک سی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • منوی غذای ترجمه شده
  • منوی غذا
  • منوی غذا به انگلیسی
  • ترجمه منوی غذای ایرانی به انگلیسی
  • ترجمه منوی غذاهای ایرانی به زبان انگلیسی