تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و اثر یادگیری سازمانی می باشد. محققان تناسب شخص، (تناسب P-O) به عنوان پس زمینه نظری بکار بردند. محققان 200 پرسشنامه بین 12 شرکت توزیع نمودند، میزان پاسخهای نهایی 52.5٪ بود (105/200). در این مطالعه، محققان با استفاده SEM 3 فرضیه در مورد رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و اثر یادگیری سازمانی را آزمون نمودند. نتای

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • مقاله مدیریت
  • تحقیق رشته مدیریت
  • دانلود مقاله
  • تعهدات سازمانی اعضا
  • مقاله ترجمه شده
  • دانلود تحقیق
  • رفتارهای شهروندی سازمانی
  • یادگیری سازمانی