ارائه یک مدل عددی سه بعدی جهت بررسی عمق نفوذ کربن و جریان گاز در فرایند کربن دهی گازی

چکیده:

در این مقاله یک مدل عددی سه بعدی از کوره کربن دهی گازی با شکل هندسه پیچیده جهت بررسی عمق نفوذ کربن از رروی سطح قطعه و مطالعه نحوه جریان گاز در داخل کوره ارائه شد. برای محاسبه عمق نفوذ کربن، با استفاده از مدل ریاضی، مقدار گردایان کربن در سطح فولاد بدست آمد. علاوه بر آن مدل توانایی پیشگویی نحوه جریان گاز در داخل کوره و چگونگی توزیع درجه حرارت و توزیع جرم واکنش دهنده های گازی را دارا است. ب

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • مدل عددی سه بعدی ریخته گری
 • سختگردانی سطحی
 • مدل عددی
 • تحقیق متالوژی
 • دانلود تحقیق
 • کربن دهی گازی
 • جریان گاز
 • مدل عمق نفوذ کربن
 • دانلود مقاله
 • نفوذ کربن
 • فرایند کربن دهی گازی
 • مدل عمق نفوذ جریان گاز
 • مقاله ریخته گری