طراحی جا صابون

طراحی شده در سالیدورک

قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012

همراه فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

طراحی جا صابون

طراحی جا صابون در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: zip

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • جا صابون
 • طراحی جا صابون در سالید ورک
 • پروژه سالیدورک
 • طراحی سه بعدی جا صابون
 • طراحی جا صابون در SOLID WORKS
 • پروژه SOLID WORKS
 • طراحی سالیدورک
 • SOLID WORKS
 • سالیدورک
 • پروژه جا صابون در SOLID WORKS
 • پروژه طراحی جا صابون
 • طراحی جا صابون