طراحی و ساخت مزارع آبی (پرورش ماهی)

چکیده:

در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه ای لازم برای طراحی یک استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یک مزرعه آبی می بایست به فاکتورهایی توجه داشت از جمله: کیفیت خاک، منبع آب، شوری و جریانان جزر و مدی در مزارع و پرورشگاههای ساحلی، محل های تخم ریزی ماهی، شرایط آب و هوایی و… که ما در این مقاله تمامی عوامل مهم و تعیین کننده در طراحی و ساخت مزارع آبی را ب

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • طراحی مزرعه آبی ماهی
  • تحقیق در مورد مزرعه پرورش ماهی
  • طراحی مزارع پرورش ماهی
  • مزارع ساحلی پرورش ماهی
  • طراحی استخر پرورش ماهی
  • مزارع پروش ماهی
  • دانلود تحقیق مزارع آبی
  • آموزش طراحی مزرعه آبی پرورش ماهی
  • استخر ساحلی پرورش ماهی
  • تحقیق پیرامون مزارع آبی