تحقیق پیش بینی ظرفیت ذخیره سازی گاز در قالب های کاری مواد آلی فلزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دانلود تحقیق با موضوع پیش بینی ظرفیت ذخیره سازی گاز در قالب های کاری مواد آلی فلزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،

در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.

چکیده تحقیق:

در این مطالعه، شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ظرفیت جذب گاز هیدروژن در چارچوب کاری آلی فلزی طراحی شده است. سطح منطقه، آنتالپی جذب، دما و فشار به عنوان پارامترهای ورودی انتخاب شده ­اند. ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن از MOFs ب

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پیش بینی ظرفیت ذخیره سازی گاز
  • مقاله پیش بینی ظرفیت ذخیره سازی گاز
  • تحقیق شبکه عصبی مصنوعی
  • مقاله شبکه عصبی مصنوعی
  • قالب های کاری مواد آلی فلزی
  • پیش بینی ظرفیت ذخیره سازی گاز با شبکه عصبی مصنوعی