نقش هنر در پیشبرد و اهداف فعالیت های تربیتی و پرورشی-علوم تربیتی

توضیحات:

نقش هنر در پیشبرد و اهداف فعالیت های تربیتی و پرورشی-علوم تربیتی

چکیده:

آدمی در دوران حیات و در جهت رشد و کمال ابعاد وجود خود و برقرار سازگاری و تعادل لازم با موقعیت ها، می باید قادر باشد به حل مسائل پرداخته و بر موانع یا مشکلاتی که بر سر راه رسیدن به هدف مورد نظر موجود است، غلبه ند. مهمترین هدف آموزش و پرورش شناخت استعدادهای دانش آموزان، شکوفا نمودن آنها و ایجاد مهارت کافی در اب

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • فضای شهری
  • تحلیل فضای شهری
  • میدان در معماری
  • دانلود رایگان پاورپوینت میدان
  • ساخت میدان در شهر
  • پاورپوینت تحلیل فضای شهری
  • دانلود رایگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان
  • نقش میدان در شهر
  • انواع میدان
  • پاورپوینت میدان