ترجمه مقاله نمونه ای از یک شهر ارگانیک | بحث در مورد فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر سیاتل

نمونه ای از یک شهر ارگانیک:

بحث در مورد فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر سیاتل

The Trope of the Organic City: Discourses of Decay and Rebirth in Downtown Seattle

چکیده:

در سراسر کشور میل به کاهش معکوس تاریخ باعث شده است که مسئولان شهر در رابطه با یارانه های عمومی که پرداخت می شود، تجدید نظر کرده و آنها را در راستای توسعه پروژه ها در مرکز شهر به کنترل در بیاورند. اما آنچه در گیری های عمومی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • دانلود