دانلود پایان نامه گیاه شناسی گیاه درمنه – آرتمیزیا

قسمتی از متن و فهرست کلی:

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سینا و امثال ایشان که سر آمد علوم شیمی، پزشکی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندا

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • دانلود پایان نامه گیاه شناسی گیاه درمنه
  • آرتمیزیا