بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

قسمتی از متن:

نیازهای اکولوژیکی:

گیاه دارویی نعناع را می توان در اکثر نقاط کشت کرد. اما مناطق خیلی سرد برای کشت این گیاه مناسب نیستند. مواد و عناصر غذایی فراوان و آب کافی برای رویش نعناع ضروری است (5 و 55). چنانچه سطح خاک از برف پوشیده شده باشد، اندام های زیر زمینی در 17

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی
  • جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک
  • درصد اسانس نعناع
  • بررسی سطوح کود نیتروژن