ترجمه مقاله با عنوان تغییرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی

همین که آلاینده ها فراتر از مرزهای محلی به جریان در می آیند، مشکلات سیاسی اجرای جامع و مقرون به صرفه اقدامات کنترلی پیچیده تر میشود. عبور آلاینده ها از مرزها هزینه های خارجی تحمیل می کند؛ نه محل آلودگی و نه حوزه های قضایی سیاسی که آلاینده ها از آن منتشر می شوند، هیچ یک انگیزه مناسب برای کنترل آنها را ندارند.

مشکل پیچیده نداشتن انگیزه درست، ناشی از عدم اطمینان علمی است که د

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • تغییرات آب و هوایی
  • ترجمه مقاله با عنوان تغییرات آب و هوایی
  • استراتژی های کاهش مشکلات آب و هوا
  • آلاینده ها
  • همکاری بین المللی در زمینه آب و هوا