تحقیق درباره ورزش های زورخانه ای

دانلود تحقیق در مورد ورزش های زورخانه ای

درقالبWORDودر17صفحه، قابل ویرایش:

زورخانه های یزد

1- زورخانه میدان شابق سابق بوده است.

زورخانه میدان شاه که در حال حاضر دایر می باشد یکی از زورخانه های معروف یزد می باشد که در طول سالهای متمادی پهلوانان بنامی که بعضی از آنها موفق به دریافت بازوبند پهلوانی گردیده بودند پرورش داده و قدمت این رودخانه در حدود پنج قرن می باشد.

2- زورخانه خواجه خضر

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • زورخانه
  • های
  • درباره
  • تحقیق
  • ورزش