سمینار نساجی تاثیرات نوع بافت و خصوصیات نخ بر روی خواص پیچشی، خمشی و تغییرات پارچه

سمینار نساجی تاثیرات نوع بافت و خصوصیات نخ بر روی خواص پیچشی، خمشی و تغییرات پارچه

چکیده

این کار خلاصه ای از تحقیقات چندین محقق در مورد ویژگیهای خمشی، برشی، پیچشی و دفرمه شدن پارچه های حلقوی می باشد که در مورد تاثیرعوامل مختلف روی آنها بحث می کند. در این کار به مکانیزم ها ومدل های مختلفی که بوسیله محققان متفاوت برای رسیدن به نتایج مفیدی در ارتباط با این عوامل در پارچه های حلقوی ارائه گردیده

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • دانلود