آفات مزارع گندم

آفات مزارع گندم

زنبور ساقه خوار گندم:

Cephus pygmaeus (Cephidae, Hymenoptera

میزبان و اتشار آفت: علاوه بر گندم، جو، چاودار و یولاف را نیز مورد حمله قرار می دهد. و در

اروپا؛ شوروی سابق؛ نواحی مدیترانه، آفریقا و آمریکای شمالی، عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، مصر، فلسطین و در ایران بیشتر در اطراف تهران بخصوص ورامین، استانهای مرکزی، فارس وجود دارد.

دسته بندی: کشاورزی

فرمت: doc

ت

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • دانلود