تحقیق با موضوع خانواده، نهاد اجتماعی

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می پردازیم. کلمه family یا خانواده، مشتق از یک کلمه لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این کلمه در گیاه شناسی و سپس جانورشناسی بکار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید. کلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است که کلمه Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده است. این مسئله نشان می دهد به زعم پیشینیان، خانوا

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • نهاد خانواده
  • خانواده
  • family ریشه family
  • خانواده نهاد اجتماعی
  • بنیان خانواده
  • نهاد اجتماعی