شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان شرقی

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت’سل’ sol وجود دارد که از کلمه لاتین ‘solum’ به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.

شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان شرقی

رده های غالب خاک استان آذربایجان شرقی عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • لایه GIS خاک استان آذربایجان شرقی
  • شیپ فایل خاک استان آذربایجان شرقی
  • رده های خاک استان آذربایجان شرقی