پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

دانلود پرسش نامه با موضوع عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت،

در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:

این پرسش نامه، یک پرسش نامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسش نامه پیش رو، در سال 1981 توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سؤالات این پرسش نامه، 16 سؤال می باشند که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهند:

توانایی: 3-1

وضوح

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پرسشنامه عملکرد شغلی
  • پرسشنامه مدیریت
  • پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
  • پرسشنامه مدیریت
  • ارزیابی عملکرد کارکنان
  • پرسشنامه ارزیابی کارکنان
  • پرسشنامه ارزیابی عملکرد
  • پرسشنامه مدیریت کارکنان
  • پرسشنامه مدیریت عملکرد