تحقیق پیرامون بورس و اوراق بهادار

فصل اول

مقـدمـه تحقیـق

تعــریف مــوضــوع

در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در مقایسه با یازده شاخص قیمت بورس در طی زمان و همچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده ب

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • اوراق بهادار
  • کار تحقیقی مدیریت
  • دانلود تحقیق
  • بورس
  • تحقیق مدیریت
  • مدیریت
  • بازار بورس