تحقیق ازدواج موقت

مقدمه

باسلام: خوشحالم که توانستم جامعترین پایگاه اطلاع رسانی دینی در مورد احکام ومباحث ازدواج موقت را در این مجموعه فراهم نمایم وگامی در جهت فرهنگ سازی واحیای این سنت فراموش شده وارزشمند اسلامی بردارم

و البته ترویج ازدواج موقت به معنی تضعیف وتنزیل جایگاه ازدواج دائم نیست چون هر یک از این دو، قداست وجایگاه وضرورت خاص خود را دارند که باید به عنوان مکمل یکدیگر و توامان در جامعه مورد توجه قر

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • دانلود تحقیق
  • ازدواج موقت
  • کار تحقیقی علوم اجتماعی
  • تعریف ازدواج
  • تحقیق علوم اجتماعی